Giá trị dinh dưỡng của các loại thực phẩm mà Eatsy cung cấp đều dựa trên nguồn  "Bảng thành phần thực phẩm Việt Nam". Bộ Y tế. Viện Dinh Dưỡng. Nhà xuất bản y học. 

Các giá trị này đều được tính cho khối lượng thực phẩm ăn được hoàn toàn (không tính cho phần thải bỏ như vỏ, xơ,... tùy từng loại thực phẩm) và chưa nấu chín, trừ một số trường hợp cụ thể khi trong tên thực phẩm là nấu chín,...ví dụ "ngô nếp luộc" thì đó là giá trị dinh dưỡng được tính cho khối lượng thực phẩm đã chín.
Bài viết có hữu ích không?
Hủy bỏ
Cảm ơn!