Làm thế nào để nhập cân nặng mỗi ngày?
Để nhập cân nặng mỗi ngày bạn thực hiện theo hướng dẫn từng bước sau đây:
Bước 1: Click vào mục cân nặng tại trang nhiệm vụ
Bươc 2: Click vào icon Add trong trang cân nặng
Bước 3: Tải lên hình ảnh hiện tại của bạn, nhập cân nặng hiện tại và nhấn nứ lưu để lưu lại

Hướng dẫn nhập cân nặng
Bài viết có hữu ích không?
Hủy bỏ
Cảm ơn!