Bài viết về: Bắt đầu

KẾ HOẠCH ĂN: danh sách đầy đủ các Kế hoạch Ăn uống hiện có và cách bắt đầu

Hiện tại, bạn có thể chọn giữa các Kế hoạch bữa ăn sau đây

Eatsy Premium
Eat Clean
Mediterranean
Vegan
Vegetarian
Low Fat
Low-Carb
High-Protein
Keto

Câu hỏi chung:

Khi tôi hoán đổi giữa các bữa ăn trong bảng kế hoạch bữa ăn, lượng dinh dưỡng đa lượng trong ngày dường như cao hơn những gì tôi được khuyến nghị, tại sao?

Các kế hoạch bữa ăn được hình thành bởi các khuyến nghị chung, vì vậy chúng không được tùy chỉnh cho các mục tiêu cụ thể của bạn. Những gì bạn có thể làm là xem các mục tiêu cho từng chất dinh dưỡng đa lượng như là hướng dẫn. Rất khó để đạt được từng mục tiêu dinh dưỡng đa lượng mỗi ngày và đó cũng không phải là điều bạn sẽ nên cố gắng đạt được. Thay vào đó, hãy nhắm đến mục tiêu về cả calo và chất dinh dưỡng đa lượng. Bạn sẽ đạt được việc ăn uống cân bằng theo cách này.

Tôi có thể bắt đầu lại Gói bữa ăn không?

Có, bạn sẽ tìm thấy tùy chọn Bắt đầu lại trong cài đặt gói (trên cùng bên phải trong chế độ xem cài đặt) hoặc bằng cách chuyển đến phần chế độ ăn và nhấp vào gói đang hoạt động. Sau đó, bạn sẽ thấy nút 'Bắt đầu lại'.

Làm cách nào để hủy kích hoạt Gói Bữa ăn nếu tôi không muốn hoàn thành?

Vui lòng chuyển đến phần chế độ ăn trong ứng dụng và chọn một gói khác bằng cách nhấp vào nó để bắt đầu.

Cập nhật vào: 18/05/2022

Bài viết có hữu ích không?

Chia sẻ phản hồi của bạn

Hủy bỏ

Cảm ơn!