Bài viết về: Gói đăng ký

Hủy đăng ký trên Apple Store

Cách hủy đăng ký trên iPhone, iPad hoặc iPod touch của bạn

Đi tới Cài đặt
Nhấn vào tên của bạn.
Nhấn vào Đăng ký.
Nhấn vào Hủy đăng ký. Bạn có thể cần phải cuộn xuống để tìm nút Hủy đăng ký. Nếu không có nút Hủy hoặc bạn thấy thông báo hết hạn bằng văn bản màu đỏ, đăng ký đã bị hủy


Hủy đăng ký trên Apple

Xem thêm hướng dẫn bằng tiếng Anh của Apple tại đây

Cập nhật vào: 17/10/2022

Bài viết có hữu ích không?

Chia sẻ phản hồi của bạn

Hủy bỏ

Cảm ơn!