Cách hủy gia hạn ứng dụng trên App Store cho iPhone, iPad, Mac

Đi tới Cài đặt.
Kéo xuống nhấn vào iTunes & App Store.
Nhấn vào dòng đầu tiên ID Apple.
Chọn vào Xem ID Apple (nếu được hỏi bảo mật hãy xác nhận).
Nhấn vào Đăng ký.
Chọn vào dịch vụ muốn hủy đăng kí và nhấn Hủy.

Hình minh họa

Hình minh họa
Bài viết có hữu ích không?
Hủy bỏ
Cảm ơn!