Cách hủy đăng ký trên iPhone, iPad hoặc iPod touch của bạn

Đi tới Cài đặt
Nhấn vào tên của bạn.
Nhấn vào Đăng ký.
Nhấn vào Hủy đăng ký. Bạn có thể cần phải cuộn xuống để tìm nút Hủy đăng ký. Nếu không có nút Hủy hoặc bạn thấy thông báo hết hạn bằng văn bản màu đỏ, đăng ký đã bị hủy

Hủy đăng ký trên Apple

Xem thêm hướng dẫn bằng tiếng Anh của Apple tại đây
Bài viết có hữu ích không?
Hủy bỏ
Cảm ơn!