Bài viết về: Gói đăng ký

Hủy đăng ký

Hủy đăng ký của bạn có nghĩa là tính năng gia hạn tự động sẽ bị vô hiệu hóa, nhưng bạn vẫn sẽ có quyền truy cập vào tất cả các tính năng đăng ký của mình trong thời gian còn lại của khoảng thời gian hiện tại. Lưu ý rằng xóa ứng dụng không hủy đăng ký của bạn.

Nếu bạn đã mua đăng ký hoặc kích hoạt bản dùng thử miễn phí trên ứng dụng của chúng tôi: có 3 cách để hủy đăng ký:

Nếu bạn đã mua đăng ký hoặc bật bản dùng thử miễn phí trên App Store: Bạn có thể hủy bản dùng thử miễn phí hoặc đăng ký bất kỳ lúc nào bằng cách tắt tính năng tự động nạp tiền thông qua cài đặt tài khoản Apple ID của mình. Để tránh bị tính phí, hãy hủy đăng ký trong cài đặt tài khoản Apple ID của bạn ít nhất 24 giờ trước khi kết thúc thời gian dùng thử miễn phí hoặc thời gian đăng ký hiện tại sau đó. Một mình bạn có thể quản lý các đăng ký của mình. Tìm hiểu thêm về cách quản lý đăng ký (và cách hủy đăng ký) trên trang hỗ trợ của Apple .
Nếu bạn đã mua đăng ký hoặc bật bản dùng thử miễn phí trên Google Play: Bạn có thể hủy bản dùng thử miễn phí hoặc đăng ký bất kỳ lúc nào bằng cách tắt tính năng tự động gia hạn thông qua cài đặt tài khoản Google Play của mình. Để tránh bị tính phí, hãy hủy đăng ký trong cài đặt tài khoản của bạn ít nhất 24 giờ trước khi kết thúc thời gian dùng thử miễn phí hoặc thời gian đăng ký hiện tại sau đó. Một mình bạn có thể quản lý các đăng ký của mình. Tìm hiểu thêm về cách quản lý đăng ký (và cách hủy đăng ký) trên trang hỗ trợ của Google .
Liên hệ với trung tâm hỗ trợ của chúng tôi qua khung chat trực tiếp trong ứng dụng hoặc trên website ít nhất 24 giờ trước khi kết thúc thời gian dùng thử miễn phí hoặc giai đoạn đăng ký hiện tại.

Cập nhật vào: 12/05/2022

Bài viết có hữu ích không?

Chia sẻ phản hồi của bạn

Hủy bỏ

Cảm ơn!