Bài viết về: Gói đăng ký

Cách yêu cầu hoàn tiền từ Apple

Yêu cầu hoàn lại tiền cho các ứng dụng hoặc nội dung bạn đã mua từ Apple

Một số giao dịch mua từ App Store, iTunes Store, Apple Books hoặc các dịch vụ khác của Apple có thể đủ điều kiện để được hoàn tiền. Bạn có thể sử dụng bất kỳ thiết bị nào có trình duyệt web để yêu cầu hoàn lại tiền.

Cách yêu cầu hoàn lại tiền

Đăng nhập vào reportaproblem.apple.com.
Nhấn hoặc nhấp vào 'Tôi muốn', sau đó chọn 'Yêu cầu hoàn lại tiền'.
Chọn lý do tại sao bạn muốn hoàn lại tiền, sau đó chọn Tiếp theo.
Chọn ứng dụng, đăng ký hoặc mục khác, sau đó chọn Gửi. Nếu bạn đã bị tính phí cho một đăng ký mà bạn không muốn nữa, bạn cũng có thể hủy đăng ký

Yêu cầu hoàn tiền

Xem thêm hướng dẫn bằng tiếng Anh của Apple tại đây

Cập nhật vào: 17/10/2022

Bài viết có hữu ích không?

Chia sẻ phản hồi của bạn

Hủy bỏ

Cảm ơn!