Bài viết về: Tài khoản

User ID

Để xem User ID của bạn bạn thực hiện theo các bước sau
Vào Menu trang chủ
Click vào icon Cài đặt
Vào mục Tài khoản
Tại đây bạn sẽ thấy User ID của mình và tài khoản email đã liên kết với Eatsy

Cập nhật vào: 11/03/2022

Bài viết có hữu ích không?

Chia sẻ phản hồi của bạn

Hủy bỏ

Cảm ơn!