User ID là mã số của người dùng trong ứng dụng Eatsy. Mỗi tài khoản sẽ có 1 User ID duy nhất.
Để xem| User ID, bạn làm theo hướng dẫn sau
Click vào biểu tượng Menu
Click vào biểu tượng Cài đặt
Chọn mục tài khoản
Tại đây bạn sẽ thấy số User ID của mình
Bài viết có hữu ích không?
Hủy bỏ
Cảm ơn!