Bài viết về: Cài đặt

Làm cách nào để cài đặt Eatsy?

Làm cách nào để cài đặt Eatsy?

Để cài đặt Eatsy, chỉ cần truy cập Apple App Store (iOS) hoặc Google Play Store (Android).

Ứng dụng của chúng tôi hiện có sẵn cho các thiết bị Android và iOS.

Yêu cầu để sử dụng Eatsy trên thiết bị Android là phải có phiên bản Android 6 trở lên.

Các yêu cầu để sử dụng Eatsy trên thiết bị iOS là iOS phiên bản 14.4 trở lên và iPhone 6s trở lên.

Để có hiệu suất tối ưu, chúng tôi cũng khuyên bạn nên có ít nhất 600 MB dung lượng trống.

Xin lưu ý rằng ứng dụng của chúng tôi không khả dụng cho Windows Phone, Chromebook, Kindle hoặc máy tính để bàn.

Sau khi bạn đã cài đặt Eatsy, vui lòng khởi chạy ứng dụng và đăng nhập bằng Facebook, Google hoặc Apple ID, hãy chọn các tùy chọn đăng nhập ưa thích của bạn.

Cập nhật vào: 17/02/2022

Bài viết có hữu ích không?

Chia sẻ phản hồi của bạn

Hủy bỏ

Cảm ơn!