Bài viết về: Câu hỏi thưởng gặp

Làm thế nào để thay đổi chế độ ăn trên App Eatsy?

Để đổi chế độ ăn bạn làm theo hướng dẫn sau đây:

Bước 1: Mở App Eatsy, tại trang chủ ứng dụng
Bước 2: Chọn chế độ ăn mà bạn muốn. Eatsy có rất nhiều chế độ ăn khác nhau như Eatsy Premium, Low-Carb, Keto, Vegan,... với nhiều mức năng lượng khác nhau.
Bước 3: Bắt đầu với chế độ ăn mà bạn muốn.
Bước 4: Chọn: ''Đổi chế độ mới''

Tham khảo thêm hình ảnh minh họa dưới đây


Bước 1
Bước 2
Bước 3
Bước 4

Cập nhật vào: 11/07/2022

Bài viết có hữu ích không?

Chia sẻ phản hồi của bạn

Hủy bỏ

Cảm ơn!