Bài viết về: Câu hỏi thưởng gặp

Các chất dinh dưỡng thiết yếu là gì ?

Chất dinh dưỡng thiết yếu là những chất dinh dưỡng mà cơ thể không thể tự tạo ra, và rất quan trọng để cơ thể hoạt động bình thường. Có 6 chất dinh dưỡng chính mà cơ thể chúng ta cần: Carbohydrate (tinh bột), Fat (chất béo), Protein (đạm), Vitamin, khoáng chất và nước.

Cập nhật vào: 13/07/2022

Bài viết có hữu ích không?

Chia sẻ phản hồi của bạn

Hủy bỏ

Cảm ơn!